Momo Kapor: „Hronika izgubljenog grada“

Hronika izgubljenog grada beogradskog pisca MOME KAPORA je veliki oproštaj sa Sarajevom – rodnim gradom autora. U dugoj noćnoj molitvi u hilandarskoj crkvi Vavedenja Bogorodičnog, iskrsavaju iščezli likovi ovoga grada, njegovi zauvek izgubljeni delovi, sudbine i mirisi; čitava istorija dugog propadanja i brisanja istorijskog pamćenja. Da bi se sve to završilo velikim egzodusom sto pedeset hiljada sarajevskih Srba iz grada koji im je otet. Ovo autobiografsko delo Mome Kapora je svojevrstan vodič kroz Sarajevo koga više nema.