CD 1023

  1. O jednoj mladosti
  2. Da bi oštar pas
  3. Mr. Gaf
  4. Život s njim
  5. Tko zna koga vidiš u meni
  6. Ležaj od suza
  7. Ne štedi se
  8. Randevu sa Sotonom
  9. Ti si genije
  10. U mislima
  11. Make Up
  12. Sreća
  13. Magla
  14. Hir, hir, hir
  15. Ne poznajem ga
  16. Knock Down