CD 1031

Novi Sad,

  1. 7 dana
  2. Samo par godina za nas
  3. Oči boje meda
  4. Pored mene
  5. Budi sam na ulici
  6. Nisam mislio na to
  7. Krug
  8. Zemlja
  9. Ti si sav moj bol