CD 0137

Godina 1996.

  1. Ederlezi
  2. Scena pojavljivanja majke
  3. Scena Perhanove pogibije
  4. Kustino oro
  5. Borino oro
  6. Glavna tema
  7. Tango
  8. Pjesma Talijanska
  9. Ederlezi