Najvažnija adresa – Fit

CD 1022

 1. Neke žene
 2. Vrisni
 3. Uživaj
 4. Rock ‘n’ roll
 5. Makni kosu
 6. U je
 7. Veliki grad
 8. Ritam promjene
 9. Rijeka
 10. Daj mi ruku
 11. Zaboravit ću sve
 12. Naša noć
 13. Beograd
 14. Telefon
 15. Valovi
 16. Bubanj