Edicija "Majstori umetnosti"

sagal

Mark Zaharovič Šagal

Jedan od slikara koga najviše vole, Šagal je svedok citavog XX veka. Od carske Rusije do revolucije. Od Pariza do Njujorka. Od Palestine do današnje Evrope. Njegovo slikarstvo govori o ruskoj duši, jevrejskoj kulturi i toplim porodicnim odnosima.

Kao umetnik je neosporno jedinstvena licnost, ali ne izbegava da se meri sa velikim imenim iz istorije umetnosti i radovima svojih savremenika.

Pred njim se smenjuju, jedan za drugim, svet starih ikona i svet revolucionarne umetnosti, doba avangarde, od kubizma do nadrealizma i apstrakcije.

Van Gogh

Van Gogh

Knjiga prati kratak i mučan život Van Goga, jednog od najvećih umetnika svih vremena: njegovo rođenje u jednom holandskom selu, godine u Belgiji i Engleskoj, dolazak u impresionistički Pariz i ushićenje čarima južne Francuske gde je umro u trideset sedmoj godini.

Pokazuje kako, uprkos duševnim krizama i unutrašnjim nemirima, Van Gog nikada nije prestao da traga za slikarskim postupkom koji bi izrazio suštinu onoga što je slikao.
Razmatra jedinstven način na koji je koristio boje, što ga svrstava u red najvećih slikara u devetnaestom i dvadesetom veku.

Ravnodušnost njegovog vremena suprostavlja izuzetnom značaju koji se danas pripisuje njegovim delima.

Pikaso

Pablo Picasso

Slikar, vajar, keramičar, grafičar, pesnik, neumoran borac za mir, Pablo Pikaso jedan je od najpoznatijih umetnika našeg doba. Smelo, raznorodno i istrazivacko, njegovo delo obeležilo je slikarstvo 20.veka.

Knjiga prati životni put velikog umetnika, od prvih dana u rodnoj Malagi, mladosti provedene u kulturnim prestonicama početka 20. veka, Barseloni i Parizu, do poslednjih godina na jugu Francuske.

Upoznaje nas sa istaknutim piscima, slikarima i stvaraocima koje je Pikaso čitavog života okupljao oko sebe i sa kojima je delio neutoljivu žeđ za krčenjem novih puteva u umetnosti.

Mikelandjelo

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

Krajem 15. veka dvorac Lorenca Veličanstvenog, vladara Firence, bio je stecište učenog sveta, pisaca, filozofa i umetnika. Među njima je i mladi daroviti Mikelanđelo koji će se ubrzo, rame uz rame s Leonardom da Vinčijem i Rafaelom svrstati među velikane renesanse.

Ova knjiga govori o Mikelanđelovom školovanju u Girlandajovoj radionici, o njegovoj opčinjenosti Đotovim i Mazačovim freskama, o razvitku njegove životne strasti prema vajarstvu. Vodeći vas u Biblioteku Laurencijanu, pred kupolu crkve Sv. Petra i statuu Davida, u grobnice Medičija, Sikstinsku kapelu i podno freske Strasnog suda, ona vam pokazuje po čemu se Mikelađelo izdvajao kao vajar, slikar, graditelj i pesnik. Ona vam daje sliku o nemirnoj političkoj istoriji Italije u renesansno doba, kao okvir u kome je Mikelanđelo živeo i stvarao.

Povest o skulpturi

Ovo je priča o vajarstvu tokom vekova i širom sveta. Govori o vajarskim materijalima, alatkama i tehnikama, predstavlja glavne umetnicke stilove i dela svih velikih vajara. Tu su reljefne predstave zivotinja iz kamenog doba, drevni egipatski kipovi isklesani u planinskim liticama, grcke statue i u kamenu ispricani dogadaji iz rimske istorije, figure indijskih bozanstava i velika kineska vojska od terakote.

Objašnjeni su livenje u bronzi kroz vekove, rad u drvetu i terakoti. Mikelandelova obrada mermera, istrazen je uticaj moderne tehnologije.
Kina, Japan, Indija Afrika, pretkolumbovska Amerika i Okeanija - skulptura svih tih velikih svetskih civilizacija obradena je u ovoj knjizi.

Prate se velika istorijsko-umetnicka razdoblja, od romanike i gotike, preko renesanse i baroka, do mnogobrojnih pokreta 20. veka.

Renesansa u Evropi

Renesansa se razvija u Evropi u XV i XVI veku: to je najsjajnije razdoblje u istoriji umetnosti. Ponovno otkrivanje antike, prikazivanje stvarnosti, sklad oblika, igra svetlosti i boja, širenje slikarstva uljanim bojama.

Neobično putovanje od italijanskih dvorova do flamanskih radionica goblena, od nemačkih štamparija do engleskih univerziteta, od francuskih zamkova do španskih luka.

Izuzetne ličnosti kao što su Mazačo, Leonardo, Mikelanđelo, Rafael, Van Ajk, Direr, Ticijan.

Impresionisti

Impresionisti (Gli Impressionisti)

Pariz XIX veka: grupa mladih slikara svojim radom unosi pometnju u umetnički svet. Prikazivanjem savremenog velegradskog života i predstavljanjem prirode na posve nov način, oni - Mane, Mone, Renoar, Dega, Sezan, Pisaro, Sisle, Bertamorizo, Marikasat, Gijome, Kajbot - iz osnova preobražavaju slikarstvo.

Zbog svog bunta protiv tradicionalistickog slikanja, svojih izuzetnih novih postupaka i stilova, i svog izbivanja po pariskim kafeima i francuskim selima, "impresionisti" bivaju osporavani. S vremenom posle mnogih bitaka, njihove su novine prihvaćene a njihova dela priznata. Ovo je knjiga o njima, njihovim životima, ličnim prilikama i međusobnim odnosima, o njihovim slikama, teškoćama sa zvaničnim ustanovama; takođe i knjiga koja razmatra njihove slikarske postupke, pribor kojim su se služili, kao i teme koje su obrađivali novim načinom gledanja.

Ova neodoljiva i prelepa knjiga pokazuje kako je delo impresionista udarilo temelje savremenoj umetnosti današnjice.

Rembrant

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrantov originalan i smeo stil učinio ga je najvećim holandskim umetnikom XVII veka. Njegovi brojni portreti i autoportreti i njegov rad u drugim slikarskim stilovima popularnim u to vreme pokazuju njegovo veliko zanimanje za ljude, kao i njegovu izuzetnu veštinu slikara i bakropisca.

Ova knjiga posmatra Rembrantov rad i mesto u umetnosti i kulturi XVII veka, i zato prikazuje i druge istaknute holandske slikare tog vremena, kao što su Hals i Vermer.

Đoto

Giotto e l'arte nel Medioevo

Đoto je jedan od najvećih umetnika svih vremena. Svojim slikarstvom obnovio je i obogatio srednjevekovnu umetnost i kulturu. Đoto pravi oglede sa poznatim tehnikama svoga doba, slikanjem na dasci i fresko-slikanjem, i njegovo ime vezuje se za čuvene slikarske cikluse nadahnute Biblijom i životom Svetog Franje.

Počeci u Firenci, u radionici slavnog Cimabuje, freske u Asiziju, narudžbe Bonifačija VIII u Rimu, boravak u Riminiju, freske iz kapele Skrovenji, remek-dela u Firenci, putovanja u Napulj i Milano.

Uz sve to umetnici, radovi i tehnike koji su obeležili umetnost i kulturu XIV veka u Italiji.