Beogradska filharmonija – „Ohridska legenda“ Stevana Hristića

CD 0169

Četiri svite iz baleta „Ohridska legenda“ Stevana Hristića u izvodjenju Beogradske filharmonije.

Dirigent: Emil Tabakov.

Svita br. 1
Svita br. 2
Svita br. 3
Svita br. 4

Snimljeno septembra 1997. u velikoj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu.