Đoto

Giotto e l’arte nel Medioevo

Đoto je jedan od najvećih umetnika svih vremena. Svojim slikarstvom obnovio je i obogatio srednjevekovnu umetnost i kulturu. Đoto pravi oglede sa poznatim tehnikama svoga doba, slikanjem na dasci i fresko-slikanjem, i njegovo ime vezuje se za čuvene slikarske cikluse nadahnute Biblijom i životom Svetog Franje.

Počeci u Firenci, u radionici slavnog Cimabuje, freske u Asiziju, narudžbe Bonifačija VIII u Rimu, boravak u Riminiju, freske iz kapele Skrovenji, remek-dela u Firenci, putovanja u Napulj i Milano.

Uz sve to umetnici, radovi i tehnike koji su obeležili umetnost i kulturu XIV veka u Italiji.