Aleksandar Diklic – Moja Aleksandrija

CD 0156

Year 1997.

  1. Jerusalim, Carigrad, Beograd
  2. Aleksandrija
  3. Kosovska magla
  4. Nebeski grad
  5. Ogledala vremena
  6. Manastir
  7. U vremenu velike tuge
  8. Otac
  9. Gora