Najvažnija adresa – Boa

CD 1018

  1. Milion
  2. Zar nećeš shvatiti
  3. Na nišanu
  4. Pored zida
  5. Živjeti od mraka
  6. Sela gore
  7. Stol
  8. Noćne sjene
  9. Milion-bis
  10. Stol-bis