Piloti – Dan koji prolazi zauvek

Buy on iTunes!

CD 0142

Year 1996

  1. Lud zbog nje
  2. Sta radi proleće sa njom
  3. Neverna si
  4. Postao sam drugi covek
  5. Zamisli
  6. Dan koji prolazi zauvek
  7. Okreni se
  8. Kao da si tu
  9. Hodaj u snu