Impresionisti (Gli Impressionisti)

Impresionisti (Gli Impressionisti)

Pariz XIX veka: grupa mladih slikara svojim radom unosi pometnju u umetnički svet. Prikazivanjem savremenog velegradskog života i predstavljanjem prirode na posve nov način, oni – Mane, Mone, Renoar, Dega, Sezan, Pisaro, Sisle, Bertamorizo, Marikasat, Gijome, Kajbot – iz osnova preobražavaju slikarstvo.

Zbog svog bunta protiv tradicionalistickog slikanja, svojih izuzetnih novih postupaka i stilova, i svog izbivanja po pariskim kafeima i francuskim selima, „impresionisti“ bivaju osporavani. S vremenom posle mnogih bitaka, njihove su novine prihvaćene a njihova dela priznata. Ovo je knjiga o njima, njihovim životima, ličnim prilikama i međusobnim odnosima, o njihovim slikama, teškoćama sa zvaničnim ustanovama; takođe i knjiga koja razmatra njihove slikarske postupke, pribor kojim su se služili, kao i teme koje su obrađivali novim načinom gledanja.

Ova neodoljiva i prelepa knjiga pokazuje kako je delo impresionista udarilo temelje savremenoj umetnosti današnjice.