Muzika iz filma „Normalni ljudi“ Olega Novkovića

CD 191

 1. Tomina tema (2:05)
 2. Zlatni opanak (0:23)
 3. Nina (2:17)
 4. Tomine trube I (1:03)
 5. Draga strina (1:58)
 6. Bulbuder (1:14)
 7. Presan opanak (0:18)
 8. Adio (2:09)
 9. Kratki (0:39)
 10. Pašteta (0:19)
 11. Tomine trube II (1:06)
 12. Slatka (0:26)
 13. Mexico (2:26)

Kompozitor: Nikola Pejaković

Produkcija: Vojislav Aralica

Za izdavača: Maksa Ćatović