Povest o skulpturi

Ovo je priča o vajarstvu tokom vekova i širom sveta. Govori o vajarskim materijalima, alatkama i tehnikama, predstavlja glavne umetnicke stilove i dela svih velikih vajara. Tu su reljefne predstave zivotinja iz kamenog doba, drevni egipatski kipovi isklesani u planinskim liticama, grcke statue i u kamenu ispricani dogadaji iz rimske istorije, figure indijskih bozanstava i velika kineska vojska od terakote.

Objašnjeni su livenje u bronzi kroz vekove, rad u drvetu i terakoti. Mikelandelova obrada mermera, istrazen je uticaj moderne tehnologije.
Kina, Japan, Indija Afrika, pretkolumbovska Amerika i Okeanija – skulptura svih tih velikih svetskih civilizacija obradena je u ovoj knjizi.

Prate se velika istorijsko-umetnicka razdoblja, od romanike i gotike, preko renesanse i baroka, do mnogobrojnih pokreta 20. veka.