Tanja Banjanin – Tama & Svetlo

CD 189

  1. Bezobrazna
  2. Idi sa njom
  3. Led
  4. Priča
  5. San o tebi
  6. Srećna što živim
  7. Tvoja
  8. Sva svakakva
  9. Peščani sat

 

http://www.youtube.com/watch?v=aYOUfVe9qdk