Toma Zdravković – Dotak’o sam dno života

CD 0114

Godina 1994.

 1. Dotak’o sam dno života
 2. Dva smo sveta različita
 3. Ljubavi, živote moj
 4. Ja nemam prava
 5. Prokleta nedelja
 6. Ej, Branka
 7. Pesme moje
 8. Odlazi, odlazi
 9. Dal’ je moguće
 10. Danka
 11. Svirajte noćas samo za nju
 12. Sliku tvoju ljubim
 13. Umoran sam od života
 14. Dete ulice
 15. Rastajemo se
 16. Tamburaši, tamburaši